Park Hostavice

Aktuální stav kácení zeleně v Hostavickém parku

INFORMACE OHLEDNĚ VZNIKLÉ SITUACE, KTERÁ NASTALA V MINULÝCH TÝDNECH V HOSTAVICÍCH:
Řízení: Pěstební zásahy v zámeckém parku v Hostavicích


CELÁ ZPRÁVA v PDFvýtah bodů jednání....

• Městská část Praha 14 se rozhodla pokácet 134 ks listnatých dřevin (lípa, javor, dub, akát, jasan, vrba, bříza, třešeň a jírovec) a 18 ks jehličnatých dřevin (modřín, borovice, jalovec, cyprýšek, zerav a smrk) v zámeckém parku v Hostavicích, na pozemku č. parc. 145, k.ú. Hostavice (jehož vlastníkem je hl. m. Praha, svěřeno MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9). K tomuto kroku se rozhodla na základě nedostatečné studie a především z důvodu vyčerpání dotace cca 1,5 milionu pro rok 2007 (podloženo usnesením Magistrátu hl. Prahy ze dne 17.4.2007).
• Občané Hostavic, spadající pod městskou část prahy 14 vyjádřili zásadní nesouhlas s tímto záměrem, peticí (byla podána u příslušných orgánů 24.10.2007), pod kterou je podepsáno na 150 osob. Studie předložená zástupci městské části nezaručuje další využití tohoto parku jako parku, vůbec se touto věcí nezabývá. Navíc stromy v tomto parku fungují jako čistič ovzduší a lehká přírodní protihluková stěna k projíždějícím vlakům. Vlakové kolejiště je umístěno v sousedství Hostavického parku.
• V zámeckém parku se nachází objekt, zámek, který je nyní na dobu 15 let pronajat – společně s celým parkem (o rozloze cca 3 ha) Vyšší odborné škole tělesné výchovy a sportu Palestra, za pouhých 750 000 Kč ročně!!! Dle našeho názoru je tato smlouva (je součástí přílohy), podepsána v roce 2004, velmi nevýhodná, protože se před tímto pronájmem nacházela v objektu školka a škola do 1. stupně. Bytová výstavba se v Hostavicích od právě zmiňovaného roku velmi rozšířila, v průběhu minulých tří let nastěhovalo více než 150 nových rodin s malými dětmi, které nyní musí řešit situaci s nedostatkem míst ve školách a ve školkách. V naší obci není tento nový stav, kdy tyto rodiny mají zcela jiné potřeby než starousedlíci, vůbec řešen. Zastupitelé MČ Prahy 14 se vůbec touto vzniklou situací nezabývají, posunují ji na vedlejší kolej, proto jsme rozhodli založit OS Za budoucnost Hostavic a alespoň upozorňovat a částečně řešit omezení, která nás tíží.
• Jedním z těchto omezí je také to, že pro místní občany je přístup do zámeckého parku omezen a závislí zcela na vůli VŠ Palestra. I když, dle starosty MČ Praha 14 pana Froňka, jde o veřejný park, který by měl přístupný stále. Celý objekt je i s přilehlým parkem chráněn zdí a vstup je omezen zavírací branou. Například o víkendových dnech, kdy jde většina rodičů s dětmi na vycházky je park nepřístupný . Navíc si VŠ na pronajatém prostoru sama vybudovala parkoviště pro auta, bez povolení úřadu MČ Praha 14 (fotografie je součástí přílohy).
• VŠ Palestra v roce 2006 také předložila návrh na vybudování sportovišť a nafukovací haly (o výšce cca 9m) v přilehlém parku. Tento návrh sice zatím nedochází realizaci. Ale kroky, které se momentálně dějí, pod rouškou revitalizace a sanace parku (plošné kácení stromů) - nás opět přesvědčily, že je zcela na místě se obávat, že se tento návrh bude v budoucnu opět řešit. Zde musí ovšem proběhnout také změna územního plánu z ZP (zelená plocha) na VV (veřejná vybavení). Tuto situaci hodláme i nadále sledovat.

Související články:
Autodrom vyjádření (19.11.2007)
Autodrom Hostavice (19.11.2007)
| Autor: redaktor | Vydáno dne 20. 11. 2007 | 793 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA BUDOUCNOST HOSTAVIC